Kétsoprony Község Önkormányzata

Civil szervezetek

Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

Szervezet vezetője: Bontovics-Poliák Mária Márta
Cím: 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-30/621-1161, +36-30/205-3176
Adószám: 18372544-1-04
E-mail: polgarorsegketsoprony@citromail.hu

– Az egyesület 1993-ban alakult, bűnmegelőzés és vagyonvédelem céljából.
– Az egyesület 2 db személygépkocsival és térfigyelőkamerával rendelkezik.
– Éjszakai figyelőszolgálatot végzünk a rendőrséggel együttműködve.
– Az idősek, nagycsaládosok, iskolások, óvodások KRESZ oktatásában részt veszünk.
– Együttműködünk a helyi közintézményekkel, valamint a helyi vállalkozókkal.
– Részt veszünk a kultúrális rendezvények biztosításában.
– Együttműködünk a környező települések polgárőrségeivel.
– Célunk a bűnözés megelőzése, a falu lakosságának vagyonvédelme.
– Célunk az idősek segítése és személyes elbeszélgetés alapján felvilágosításuk a bűnmegelőzésről.

Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány

Szervezet vezetője: Egriné Petrovszki Erika
Cím: 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 19.
Telefon: +36-66/246-082
Adószám: 19062640-1-04

Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány bemutatkozása:

A Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány 1992-ben kezdte meg működését.
Az Alapítvány célja: a nemzeti kulturális, tárgyi örökségünk, kézműves hagyományaink, népművészeti értékeink megőrzése, ápolása, illetve annak az ifjúság számára történő megismertetése, átadása. Olyan ifjúsági szabadidős, táborozási programok szervezése és vezetése, amely keretet biztosít a fenti szándék eléréséhez.
A szakmai munkát művészekkel, műhelyvezetőkkel és ismerős önkéntes segítőkkel oldjuk meg. Az Alapítvány anyagi lehetőségeitől függően, alkalmanként népművészek meghívásával, újabb technikák bemutatására is sort kerítünk.

1995-ben felépült a Guzsalyas Alkotóház, mely barátságos helyszínt biztosít a szakköri foglalkozásoknak.
A helyi Önkormányzat segítségével korongozógépet és égetőkemencét vásároltunk, így a gyerekek betekintést nyerhetnek a fazekasmesterség rejtelmeibe, alkalmuk nyílik különböző technikák elsajátítására.
A szakköri foglalkozások főbb tevékenységei: agyagozás, szövés, bőrművesség, nemezelés, festés-rajzolás, batikolás, gyöngyfűzés, csuhézás.
A rendszeres programjaink részét képezi a népi játszóház programsorozat, mely negyedévente került megrendezésre.
Témájában a játszóházak a népi ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódnak, melyekben felelevenítjük a helyi és népművészeti hagyományokat.
Minden évben megrendezésre kerül a nyári komplex népművészeti tábor, melyre a megye más településeiről is érkeznek alkotni vágyók.
A gyermekek munkáiból rendszeresen kiállítást szervezünk a helyi Művelődési Házban, de alkotóink rendszeresen részt vesznek a megyei és az országos kézműves pályázatokon.
A programok résztvevői többségükben helyi gyermekek, óvodások, általános iskolások és helyi fiatalok.

Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány

Szervezet vezetője:
Fekete Imréné (elnök), Kovács Béláné (titkár),
Cím: Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.
Telefon: +36-66/246-077
Adószám: 18384370-1-04

Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.
Adószáma: 18384370-1-04
Tel: +36-66/246-077
Az alapítványi kuratórium tagjai:
Fekete Imréné (elnök), Kovács Béláné(titkár), Petrovszki Pálné, Farkas Andrásné,
Kovács Sándorné
Jogállása szerint az alapítvány 2001 óta tevékenykedő közhasznú szervezet.

Tevékenységi körei:
– Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– Kulturális tevékenység, kulturális örökség óvása
– Sport
– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet
– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel (kiemelten a szlovák nemzeti és etnikai kisebbségekkel), valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Célja:
Erősíteni az iskola „Alma Mater” jellegét, emelni az oktatás színvonalát azáltal, hogy minden tanítási év végén megjutalmazza azokat, aki(k):
– Az adott iskolai év végén a legkiemelkedőbb tanulmányi, kulturális, vagy sportteljesítményt nyújtott(ak) – országos versenyeken öregbítik az iskola jó hírnevét
– Felkészítőiket
– Azt a végzős, – ált.iskolai tanulmányait az adott iskolai évben befejező 8.o.tanulót(kat) – , aki(k) a nyolc év alatt minden év végén kitűnő minősítésű bizonyítványt szerzett
– A végzős tanuló(k) szüleit, aki(k)a 8 év folyamán tevékeny részesei voltak az iskolai szabadidős programok szervezésének,lebonyolításának, javaslataikkal segítették az iskolai munkát

Az alapítvány nyitott: az, aki egyetért az alapítvány céljaival, az alapító okiratban meghatározottakat elfogadja, az alapítványt anyagilag támogatja, támogatóként csatlakozhat.

Iskolai, óvodai programok, rendezvények, melyeket támogatunk minden évben rendszeresen:

Kirándulások, táborozások; farsang; gyermeknap; néptánc tábor; udvari játékok bővítése; házi, körzeti, megyei, országos tanulmányi, kulturális sportversenyek nevezési díjai, díjazása; tantermi játékok bővítése; könyvek, könyvjutalmak; bábszínházi,színházi előadások; kiállítások látogatása; eszköz, anyag vásárlása.

Kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Egyesület

Szervezet vezetője: Zelenyánszki Jánosné
Cím: 5674 Kétsoprony, Ady E. u. 3.
Telefon: +36-66/246-134
Adószám: 18033995-1-04
E-mail: janosne@zelenyanszki.hu

A kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Népdalkör 2002-ben alakult. Tagjai 2010. május 3-i közgyűlésén elhatározták, hogy egyesületet hoznak létre.

A Békés Megyei Bíróság a Kétsopronyi „Horenka” Szlovák Hagyományőrző Egyesületet (5674. Kétsoprony, Ady E. u. 3.) 2010.06. 03. napján 2914 szám alatt társadalmi szervezetté nyilvánította.

Az Egyesületnek jelenleg 35 tagja van, mindannyian nyugdíjasok. Kórustagok száma: 22 fő, 14 fő pártoló tag. 4 általános iskolás lány a citera-együttes tagja.

Az egyesület
Horenka Népdalkörének vezetője: Majernyik Istvánné
Rosička Citera-együttesének vezetője: Bíró Béla.

Célja: elsődlegesen a szlovák kisebbséghez tartozók szabadidejének megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés.
A népdalok válogatásánál csak „tiszta forrásból merítünk” .

Az elmúlt 10 év eredményei:
Horenka Népdalkör:
– 2004-ben Ezüst Szlovák Pacsirta,
– 2006-2008 -2010-ben Arany Szlovák Pacsirta minősítés.
– 2010-ben Arany minősítés a KÓTA által meghirdetett minősítőn
– 2011-ben Arany Páva díjra minősültünk.

Rosička Citeraegyüttes:
– 2010-ben Arany Szlovák Pacsirta minősítés
– 2010-ben Ezüst minősítés a KÓTA által meghirdetett minősítőn
– 2011-ben Arany minősítés.

Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület

Szervezet vezetője: Laurinyecz János
Cím: 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Telefon: +36-66/246-082
Adószám: 19977056-1-04

Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület bemutatkozása:

A Kétsopronyi Rákóczi Sportegyesület elsődlegesen Kétsoprony község lakossága rendszeres sportolási tevékenysége biztosítása céljából jött létre, célja a tömegsport népszerűsítése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sport szeretetére történő nevelés és a közösségi élet kibontakoztatása.
Tevékenységei az alábbi területekre terjed ki:
– szabadidős sporttevékenységek
– labdarúgó szakosztály működtetése
– kézilabda szakosztály működtetése
– tömegsport rendezvények szervezése
– amatőr sportversenyek szervezése és lebonyolítása
– nyári sporttábor szervezése
Az amatőr sportversenyek szervezésére és lebonyolítására minden évben sor kerül, melyek közül kiemelném a Május 1. kupa, Kispályás labdarúgó bajnokságot, illetve a strandröplabda bajnokságot.
A tömegsport kategória egyik kiemelt programja az évek óta megrendezésre kerülő augusztus 20-i falufutás, melynek résztvevői száma évről évre növekszik és más településekről is rendszeresen érkeznek e sportág kedvelői.
A nyári sporttábor megszervezése és lebonyolítása az éves programok részét képezi. A sporttábor résztvevői többnyire a helyi gyermekek és fiatalok, de a megye más településeiről is érkeznek sportolni vágyók.

 

Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesülete

Szervezet vezetője: Péterné Novák Krisztina
Cím: 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 22.
Telefon: +36-70/431-7580
Adószám: 18372829-1-04
E-mail: ketsoprony-nke@freemail.hu

Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesületének bemutatkozása:
Egyesületünk 1994-ben alakult, 1998-tól közhasznú.
Célunk: A nagycsaládosok érdekképviselete.
A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat kialakítása, fejlesztése. A nagycsaládosok anyagi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás.

Jelenleg 53 tagcsaládunk van, 257 fő.

Képzéseken, találkozókon veszünk részt, ahol ismerkedünk, tapasztalatokat cserélünk régiós, országos egyesületek képviselőivel.

Évente visszatérő rendszeres programokat szervezünk a családjaink minden korosztálya számára.

Vöröskereszt Helyi Alapszervezete

Szervezet vezetője: Petrovszkiné Czepó Judit
Cím: 5674 Kétsoprony Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-70/701-5131

A Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének bemutatkozása:
Tagságunk létszáma változó, kb.: 60-70 fő, nagyrészt a véradók számától függ, de szépszámmal akadnak pártoló tagok is.
Fő feladatunk az évi 3 alkalommal megrendezewndő véradás megszervezése, melyre szívesen jönnek afiatalok illetve a közép korosztály tagjai. Az egyes véradások részvételi aránya a többi szomszédos településhez viszonyítva magas, melyet a Békéscsaba Városi Vöröskereszt is többször méltatott.
Ezen túlmenően részt vállalunk segély adományok gyűjtésében, kiosztásában is.
A többszörös véradók jutalmazása, kitüntetése 2-3 évente történik. Ezt az Önkormányzattól és a Vöröskereszttől kapott támogatásból igyekszünk méltó módon megünnepelni.

Kétsoprony webkamera

Megtekintés élőben
WebKamera

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban

Kétsoprony község középületeinek energetikai korszerűsítése

Kétsoprony települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Időjárás előrejelzés

Jórészt felhős
Szerda 11/28 10%
Túlnyomóan felhős. A legalacsonyabb hőmérséklet -2°C.
Borús
Holnap 11/29 10%
High 2° / Low -4°
Felhős. A legmagasabb hőmérséklet 2°C. Szélerősség DK 10 és 15 km/h közötti.
Derült
Péntek 11/30 0%
High 1° / Low -7°
Túlnyomóan derült. A legmagasabb hőmérséklet 0°C. Szelek DK és változékony.