Kétsoprony Község Önkormányzatának hivatalos weboldala

Rendeletek előkészítése

Rendelettervezet véleményezése

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő testülete a rendelet-tervezetét és megalkotásának okát (a továbbiakban: indokolás), valamint az előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját az előterjesztő az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) a véleményezésre kialakított oldalon közzé teszi.

A tervezetet és indokolását az azt tárgyaló Képviselő testületi ülést megelőző 14. napon 16.00 órától kell közzétenni és a tervezet a Képviselő testületi ülést megelőző 6. nap 12.00 óráig véleményezhető. Ezen időszak alatt bárki a polgármesterhez írásban vagy elektronikus úton az Önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen véleményt, javaslatot juttathat el. Az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

A névvel, e-mail címmel regisztrált felhasználó részéről a regisztráció tényével a személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

A vélemények a regisztrációt követően, a felhasználók által választott nevek alatt mindenki számára hozzáférhető módon jelennek meg a honlapon.

Az előterjesztő a beérkezett véleményekről és javaslatokról, az elutasított javaslatok esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót (továbbiakban: összefoglaló) készít. az erről szóló dokumentumot a honlapon a képviselő testületi ülést megelőző 24oo óráig közzé kell tenni. Az összefoglaló tartalmazza a vélemények és javaslatok alapján elkészített rendelet-tervezet végleges változatát is. Ennek elkészítése az előterjesztő feladata.

Az összefoglaló elkészültét követő munkanapon az előterjesztő a rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a honlapon közzé teszi. Az előterjesztő a határidő leteltét követő legközelebbi Képviselő testületi ülésre beterjeszti a rendelet-tervezetet.

A tervezetről szóló döntést követő 3 hónap elteltével az e rendelet szerint közzétett dokumentumok a honlapról eltávolításra, a papíron beküldött vélemények megsemmisítésre kerülnek.

Jelenleg nincs aktuális rendelettervezet!

Elektronikus ügyintézés

Kétsoprony Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

”Kerüljön kevesebbe a kultúra” A kétsopronyi Művelődési Ház energia racionalizálása

Kétsoprony község középületeinek energetikai korszerűsítése

Kétsoprony települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése